Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.krakow.019@komornik.pl